admin

การเติบโตของ E-SPORTS

E-SPORTS เกมกีฬากับความภาคภูมิใจ ที่เกิดขึ้นจากชัยชนะ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในการสร้างสปิริตของชาติในยุคที่เทคโนโลยี ขับเคลื่อนเศรฐกิจของประเทศ